SIA „Primo Baltic” darbība vērsta uz augstu apkalpošanas kultūru – klientu vajadzību noskaidrošanu, profesionālu konsultāciju sniegšanu, klientam visizdevīgākā piedāvājuma sagatavošanu un realizāciju.

Uzņēmums veic celtniecības, montāžas un elektromontāžas darbus kvalitatīvi un īsā laika posmā, nodrošinot būvniecības procesu no projektēšanas līdz nodošanai ekspluatācijā.

SIA „Primo Baltic” galvenā priekšrocība ir tā darbinieki, kuru iepriekšējā pieredze saistīta ar Latvijas nozīmīgu būvniecības, telekomunikāciju un enerģētikas objektu celtniecību, remontiem un rekonstrukcijām.

Uzņēmumā strādā sertificēti un katrā no jomām atestēti speciālisti ar profesionālo pieredzi darbu organizēšanā atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas galvenajām prasībām.

SIA „Primo Baltic” apliecina, ka spēj uzņemties atbildību un veikt augstas kvalitātes būvniecības, elektromontāžas un telekomunikāciju sistēmu izbūves darbus visā Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās robežām.