SIA „Primo Baltic” vadošie darbinieki ir speciālisti ar lielu darba pieredzi tādās nozarēs kā vispārējā celtniecība, augstsprieguma elektropārvades līniju un apakšstaciju būvniecība, telekomunikāciju sistēmu objektu projektēšana un būvniecība.

Noslēgtie sadarbības līgumi par būvtehnikas un autotransporta nomu ļauj elastīgi piemēroties jebkuriem darbu apjomiem un uzņēmums ir gatavs piesaistīt sadarbības partnerus, piegādātājus un apakšuzņēmējus speciālo darbu izpildei.

Uzņēmums nodrošina visas noteiktās nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības prasības darba vietās. Darbinieki atestēti darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un atbilstoši LEK025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”.

SIA “Primo Baltic” nemitīgi strādā pie sniegto pakalpojumu sortimenta un kvalitātes, meklējot jaunus risinājumus, kā piedāvāt saviem klientiem augstākās kvalitātes produkciju un pakalpojumus.